hľadať


electric motors. // EuropskeFirmy.sk

1 2 3 »

ABB, s.r.o.

Askoll Slovakia, s.r.o.

Prevádzka:
915 28 Nové Mesto nad Váhom , Piešťanská 1202/44 map_btn
Telefónne čislo:
(032) 7700670, (032) 7700673

BELUMI PUMPY, s.r.o.

BELUMI PUMPY, s.r.o.

BELUMI PUMPY, s.r.o.

BELUMI PUMPY, s.r.o.

BELUMI PUMPY, s.r.o.

Bilčík - Lehota

Prevádzka:
919 65 Dolná Krupá , č.27 map_btn
Telefónne čislo:
(033) 5577427

BSH Drives and Pumps, s.r.o.

Prevádzka:
071 01 Michalovce , Továrenská 2 map_btn
Telefónne čislo:
(056) 6417450, (056) 6417404

DP GLOBÁL, príspevková organizácia

Prevádzka:
946 03 Kolárovo , Priemyselná oblasť 2970 map_btn
Telefónne čislo:
(035) 7771984 stavebná činnos, (035) 7771686 pohrebníctvo
Mobil:
(035) 7771071 doprava, 7771928 cintorín

EIBEN Motory, s.r.o.

Prevádzka:
976 31 Vlkanová , Továrenská 1 map_btn
Telefónne čislo:
(048) 4188055
Fax:
(048) 4188517, (048) 4188517

Elektro-Hal

Prevádzka:
917 00 Trnava , Bulharská ul. 37/C map_btn
Telefónne čislo:
(033) 5354651
Fax:
(033) 5515109, (033) 5515109

ELEKTRO-MONT- Drietomská Jana

Elektroservis - Pavol Zachar

EXIS Žilina, s.r.o.

Prevádzka:
010 08 Žilina , Pri Rajčianke 45 map_btn
Telefónne čislo:
(041) 5652645, (041) 5004056
Mobil:
(041) 5004057
Fax:
(041) 7641821, (041) 7641821

Gabriel Csölle - oprava elektrospotrebičov

GUFERO Plus, s.r.o.

Prevádzka:
956 01 Žiar nad Hronom , Partizánska 9 map_btn
Telefónne čislo:
(045) 6726020, (045) 6732795
Fax:
(045) 6726021, (045) 6726021

HCP - čerpacia technika s.r.o.

Helena Miňová EXPRES prevíjanie elektromotorov

Prevádzka:
093 01 Vranov nad Topžou , Dobrianskeho 1648 map_btn
Telefónne čislo:
(057) 4425716

Ing. Miroslav Jambrich - VIKA

1 2 3 »