hľadať


granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, st // EuropskeFirmy.sk

CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.

CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.

DaTE Slovakia, s.r.o.

EUROSTAV-DS, a.s.

EUROVIA - Cesty, a.s.

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.

Kameňolom Sokolec s.r.o.

Stredisko Lom Vechec

Prevádzka:
094 12 Vechec , č. 460 map_btn
Telefónne čislo:
(057) 4883678, (057) 4490436
Fax:
(057) 4883670, (057) 4883670

VULKMONT, a.s. Košice

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

Prevádzka:
044 02 Turňa nad Bodvou , č.654 map_btn
Telefónne čislo:
(055) 4610111, (055) 4610208
Mobil:
(055) 4610106
Fax:
(055) 4610209, (055) 4610209
E-mail:

ŽPSV a.s. Čaňa