hľadať


poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie // EuropskeFirmy.sk

1 2 »

A coro, a.s.

ASENEM-Asociácia energetických manažérov

BEOPTER

ECO-ENERGO

EGU ENERGIA s.r.o.

Ekodrim s.r.o.

Energo - CH.M. s.r.o.

ENERGO CONTROLS ZOBOR, spol. s r.o.

Fontes, s.r.o.

Ing. Ivan Kupčok - DIAGO s.f.

Prevádzka:
974 01 Banská Bystrica , Mičinská cesta 1 map_btn
Telefónne čislo:
(048) 4162494, (048) 4162495
Mobil:
(048) 6111944
Fax:
(048) 6115801, (048) 6115801

Ing. Karol Skočik - a-energie

Prevádzka:
911 01 Trenčín , Partizánska 56 map_btn
Telefónne čislo:
(032) 2861020

Ing. Richard Lattacher ELCONDER

INGOS Prešov s.r.o.

INTEN, s.r.o.

Prevádzka:
031 01 Liptovský Mikuláš , J.Janošku 3 map_btn
Telefónne čislo:
(044) 5531533

Juraj Ondrášek - Komodus

MAGIC CENTRUM - Štefánia Brodňanová

Prevádzka:
917 01 Trnava , Zelenečská 111 map_btn
Telefónne čislo:
(033) 5532515, (033) 5532516

MER-TEX Trenčín s.r.o.

MOTORGAS SLOVAKIA s.r.o.

Prevádzka:
971 01 Prievidza , J. Kalinčiaka 5 map_btn
Telefónne čislo:
(046) 5420853
Fax:
(046) 5420854, (046) 5420854

NORDVEN, spol. s r.o.

Prevádzka:
974 04 Banská Bystrica , Švermova 59 map_btn
Telefónne čislo:
(048) 4142115, (048) 4141749
Fax:
(048) 4144170, (048) 4144170

POLLY Slovakia, s.r.o.

1 2 »