Európsky zoznam firiem s.r.o., Vám týmto želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov do nového roka.

Prosíme všetkých našich klientov, aby nás počas sviatkov kontaktovali vyplnením kontaktného formulára, alebo email-om na: info@europskefirmy.sk. Budeme sa snažiť čím skôr vyhovieť Vašim požiadavkám.

Európsky zoznam firiem s.r.o.

 

hľadať


poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred nebezpečím // EuropskeFirmy.sk

Ľudovít Tóth

4 G s.r.o.

BOZPO, s.r.o.

BOZPO, s.r.o.

CBS - BOS s.r.o.

Prevádzka:
984 01 Lučenec , Petöfiho 35 map_btn
Fax:
cbsbos@stonline.sk, cbsbos@stonline.sk

DIANA plus, spol. s.r.o.

DNConsulting, s.r.o.

GRV service, spol. s r.o.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

KELCOM international,spol. s r.o.

Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o.

SBS DYNASTY, a.s.

Prevádzka:
821 05 Bratislava , Hraničná 18 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 53417708, (02) 53417709
Fax:
(02) 53417710, (02) 53417710

SBS OK-5 Plus s.r.o.

Slovakia SecurityŽ, s.r.o.

Prevádzka:
830 03 Bratislava 3 , Odborárska 3 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 44459658

solit project sk, s.r.o.

Združenie výrobcov hasiacich prístrojov v SR

Prevádzka:
831 04 Bratislava , Vajnorská 136 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 44637671, (02) 44637672
Fax:
(02) 44637673, (02) 44637673