hľadať


services incidental to forestry. // EuropskeFirmy.sk

FOREST SERVIS

Prevádzka:
085 01 Bardejov , Pod Lipkou 20 map_btn
Fax:
(054) 4884185, (054) 4884185

Ing. Ján Chovanec - PREaS

Prevádzka:
058 01 Poprad , Sobotské námestie 1758 map_btn

Ing. Marián Hušťák

Prevádzka:
040 01 Košice , Zupkova 17 map_btn
Telefónne čislo:
(0905) 858004

Lesostav Nitra, a.s.

Lesostav Nitra, a.s.

Lesostav Nitra, a.s.

Lesostav Zvolen, a.s.

LESPROGRES, s.r.o.

LESS & Co, s.r.o.

Prevádzka:
010 01 Žilina , M. R. Štefánika 71 map_btn
Telefónne čislo:
(041) 7002787
Fax:
(041) 7002789 , (041) 7002789

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Prevádzka:
036 01 Martin , Kollárova 92 map_btn
Telefónne čislo:
(043) 4132571, (043) 4132572

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Prevádzka:
966 81 Žarnovica , Železničná 5 map_btn
Telefónne čislo:
(045) 6812351, (045) 6812362
Mobil:
(045) 6812398
Fax:
(045) 6812394, (045) 6812394

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Prevádzka:
971 01 Prievidza , Gustáva Švéniho 7 map_btn
Telefónne čislo:
(046) 5422607, (046) 5422608
Mobil:
(046) 5422529

Mestské lesy Košice, a.s.

Prevádzka:
040 01 Košice , Južná trieda 11 map_btn
Telefónne čislo:
(055) 6770015, (055) 6770016
Fax:
(055) 6780555, (055) 6780555

Peter Majkuth - DREVÁR

Prevádzka:
052 01 Spišská Nová Ves , Brezová 2/31 map_btn

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

SALIX Trade, spol. s r.o.

UNIFORST, spol. s r.o.

WARANO - M.C., s.r.o. Vranov nad Topžou

Prevádzka:
093 01 Vranov nad Topžou , Jarná 550 map_btn
Telefónne čislo:
(057) 4464062