hµada»


sietky proti hmyzu // EuropskeFirmy.sk

Benary s.r.o.

Prevádzka:
917 01 Trnava , ©tefánikova 21 map_btn
Prevádzka:
919 65 Dolná Krupá , Na Doline 20/209 map_btn
Telefónne čislo:
033 534 09 84
Fax:
033 534 09 85

HoupTaid, s.r.o.

J & J Csonga, s.r.o.

ANPOL, s.r.o.

Prevádzka:
060 01 Keľmarok , Baątová 14 map_btn
Telefónne čislo:
00421 52 452 41 45
Mobil:
00421 903 401 193

CEDERA plus s.r.o.

Prevádzka:
821 05 Bratislava , Syslia 12/2834 map_btn
Obchodné centrum - Operatíva:
821 01 Bratislava , Rezedova 5 map_btn
00421 948 483 030
Dom Kultúry Dúbravka:
844 52 Bratislava , Saratovská 2/A map_btn
00421 948 520 025
Obec:
903 01 Senec , Mierové námestie 3 map_btn
00421 948 482 020
Mobil:
00421 948 483 030

Duąan Ment

Prevádzka:
949 01 Nitra , Bulharská 4 map_btn
Telefónne čislo:
00421 37 655 0420
Mobil:
00421 903 458 534

FIRMA ©EFČÍK, s. r. o.

Prevádzka:
811 03 Bratislava , Bartoňova 4 map_btn
Telefónne čislo:
02 544 16059
Mobil:
0903 206 605
Fax:
02 544 16059

HELLA Tieniaca technika, s.r.o.

Ing. Július Gaál-G-stav servis

Ivan Pacan

Prevádzka:
060 01 Keľmarok , Hlavné námestie 6 map_btn
Sídlo:
060 01 Keľmarok , Petrľalská 1638/4 map_btn
Telefónne čislo:
00421 52 456 81 30
Mobil:
00421 905 368 285

Jaroslav Málek - WEKI

Prevádzka:
841 03 Bratislava - Lamač , Lamačská cesta 1749/137 map_btn

Robert Tadam

RST ROLETY s.r.o.