Kontakt

Európsky zoznam firiem s.r.o.
Farská 35
949 01 Nitra
IČO: 46 759 581
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vl.č.: 32156/N

ZI 5000,- euro , spl. 5000,- euro

www.europskefirmy.sk
info@europskefirmy.sk

Európsky zoznam firiem s.r.o., Vás týmto informuje, že  pristupuje k spracúvanie osobných údajov s maximálnou vážnosťou a zverejňuje Nariadenia EP a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb (GDPR) tu:

Meno a priezvisko:
Meno firmy:
Telefónne čislo:
E-mail:
Správa: