Kontakt

Európsky zoznam firiem s.r.o.
Farská 35
949 01 Nitra
IČO: 46 759 581
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vl.č.: 32156/N

ZI 5000,- euro , spl. 5000,- euro

www.europskefirmy.sk
info@europskefirmy.sk

Európsky zoznam firiem s.r.o., Vás týmto informuje, že  pristupuje k spracúvanie osobných údajov s maximálnou vážnosťou a zverejňuje Nariadenia EP a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb (GDPR) tu:

Meno a priezvisko:
Meno firmy:
Telefónne čislo:
E-mail:
Správa:
Beriem na vedomie, že údaje, poskytnuté prostredníctvom kontaktného formuláru budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov "GDPR") a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely vykonania opatrení pre prípadné uzatvorenie zmluvy o poskytovaní príslušných služieb.