Naše služby

Poskytované služby našej spoločnosti : balík „Klasik“ a balík „Plus“

Balík „Klasik“ obsahuje:

 • celoročná prezentácia firmy
 • zverejnenie podrobných kontaktných údajov
 • logo firmy, IČO, DIČ spoločnosti
 • možnosť doplnenia fotiek bez obmedzenia
 • priame prepojenie na vlastnú WEB stránku firmy
 • bezplatné úpravy počas roka
 • zobrazenie firmy na Google maps
 • možnosť zverejnenia viacerých prevádzok firmy

Balík „Plus“ obsahuje:

 • Celoštátne umiestnenie (pre firmy, ktoré poskytujú svoje služby na národnej úrovni)
 • Prezentácia na Facebook nástenke dodávateľa
 • Krajské umiestnenie (pre firmy, ktoré vykonávajú svoju činnosť na úrovni kraja a snažia sa získať výhodu nad konkurenčnými firmami)
 • Priestor pre banerovú reklamu (pohyblivá, farebná a sloganom vybavená tzv. banerová reklama, po ktorej otvorení sa dostanú na stránku danej firmy potenciálni zákazníci) alebo foto s linkom na webovú stránku)