hľadať


drevo // EuropskeFirmy.sk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Dušan Veverka - CHOT

LESOSPOL - Pozemkové spoločenstvo PAČA

Dušan Papiak D P D

Anna Čimborová

Prevádzka:
023 04 Stará Bystrica , Pri RD KN 2939/2 map_btn
Sídlo:
023 02 Krásno nad Kysucou , Kalinov 1530 map_btn
Telefónne čislo:
041 43 952 31
Mobil:
0908 915 098

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo

Prevádzka:
015 01 Rajec , Sládkovičova 686 map_btn
Telefónne čislo:
041 542 40 61, 041 542 45 17, 041 542 40 61
Mobil:
0904 333 794, 0903 951 215
Fax:
041 542 31 98

DREPAL, s.r.o.

Drevotrade VK s.r.o.

ČIPOtrans, s.r.o.

Emília Tušinová TUEM

Prevádzka:
962 43 Senohrad , Senohrad 15 map_btn
Mobil:
0910 101 447

František Šadibol

HAPI WOOD, s. r. o.

Prevádzka:
972 51 Handlová , Žiarska - Hospodársky dvor 1962 map_btn
Mobil:
0948 800 287

Henrich Hajnák - Hajndrev

JPJ s.r.o.

KUĽKA MO s. r. o.

L-FORESTA, s.r.o.

LUKY car s. r. o.

Norbert Róžáš - TechWoodSlovakia

Prevádzka:
946 57 Svätý Peter , Dolná 3 map_btn
Mobil:
0908 663 917

Obecné lesy Pliešovce s.r.o.

Obecné lesy s.r.o. Sása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »