Vážení Obchodní partneri,

touto cestou Vám dávame na vedomie, že naša spoločnosť Európsky zoznam firiem s.r.o. nie je v obchodnom prepojení s obchodnými spoločnosťami GAIIA s.r.o., Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o. so sídlami 949 01 Nitra, Janka Kráľa 2045/132.

Európsky zoznam firiem s.r.o.

 

hľadať


executive and legislative services. // EuropskeFirmy.sk

1 2 »

Armádny športový klub Dukla

Prevádzka:
974 01 Banská Bystrica , Hutná 3 map_btn
Telefónne čislo:
(048) 4130457

Enviromentálny fond

Prevádzka:
813 26 Bratislava 1 , Bukureštská 4 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 57783111, (02) 57783122

Fond národného majetku Slovenskej

Prevádzka:
821 02 Bratislava 2 , Drieňová 27 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 4827 1111
Fax:
(02) 48271289, (02) 48271289

Kancelária prezidenta Slovenskej

Prevádzka:
810 00 Bratislava 1 , Hodžovo námestie 1 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 5720 1147
Fax:
(02) 54417010, (02) 54417010

Krajské riaditežstvo Policajného

Prevádzka:
080 01 Prešov , Štúrova 7 map_btn
Telefónne čislo:
(051) 7361111, (051) 7733037
Mobil:
(051) 7733537, (051) 7733560

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Prevádzka:
810 05 Bratislava 1 , Námestie slobody 6 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 59494111
Fax:
(02) 52494794, (02) 52494794

Ministerstvo financií SR

Prevádzka:
810 05 Bratislava 1 , Štefanovičova 5 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 59581111
Fax:
(02) 52493048, (02) 52493048

Ministerstvo hospodárstva SR

Prevádzka:
827 15 Bratislava 2 , Mierová 19 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 48541111, (02) 43334000
Fax:
(02) 43337827, (02) 43337827

Ministerstvo kultúry SR

Prevádzka:
813 31 Bratislava 1 , Námestie SNP 33 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 59391155
Fax:
(02) 59391174, (02) 59391174

Ministerstvo obrany SR

Prevádzka:
832 47 Bratislava 3 , Kutuzovova 8 map_btn
Telefónne čislo:
(0960) 112233, (02) 44459631
Fax:
(02) 44253242, (02) 44253242

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Prevádzka:
812 66 Bratislava 1 , Dobrovičova 12 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 59266111

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Prevádzka:
075 01 Trebišov , Námestie mieru 1 map_btn
Telefónne čislo:
(056) 6722282, (056) 6722280

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Prevádzka:
071 01 Michalovce , Chalupkova 18 map_btn

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prevádzka:
816 43 Bratislava 1 , Špitálska 4 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 59751111
Fax:
(02) 52961528, (02) 52961528

Ministerstvo pre správu

Prevádzka:
820 09 Bratislava 29 , Drieňová 24,P.O.B.76 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 48297111

Ministerstvo spravodlivosti SR

Prevádzka:
813 11 Bratislava 1 , Župné námestie 13 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 59353111, (02) 59353274
Fax:
(02) 59353607, (02) 59353607

Ministerstvo vnútra SR

Prevádzka:
812 72 Bratislava , Pribinova 2 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 50941111
Fax:
(02) 50944397, (02) 50944397

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prevádzka:
816 44 Bratislava 1 , Prievozska 2/B map_btn
Telefónne čislo:
(02) 58317111

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Prevádzka:
833 36 Bratislava 37 , Hlboká cesta 2 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 59781111
Fax:
(02) 59782213, (02) 59782213

Ministerstvo zdravotníctva SR

Prevádzka:
837 52 Bratislava 34 , Limbová 2,P.O.B.52 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 59373111
Fax:
(02) 54777983, (02) 54777983
1 2 »