hľadať


ham. // EuropskeFirmy.sk

BINAL, s.r.o.

Prevádzka:
917 00 Trnava , Zelenečská 83 map_btn
Telefónne čislo:
(ústredňa) 033-5532395, (033) 5532195
Mobil:
(033) 5501150, (033) 5501335

Gastrotop, a.s.

Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Prevádzka:
059 21 Svit , Hlavná 5 map_btn
Telefónne čislo:
(052) 7880444, (052) 7880450

SAVIO, s.r.o.

Prevádzka:
821 09 Bratislava , Trenčianska 6 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 55569064, (02) 53411611
Fax:
(02) 55569064, (02) 55569064