hľadať


health and social work services. // EuropskeFirmy.sk

ADAM v SR Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením

Prevádzka:
917 01 Trnava , Vančurova 1 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 44884263

ADOS-DS, s.r.o.

CRYOSOFT spol. s r.o.

Denný stacionár sv. Medarda n. o.

Prevádzka:
949 01 Nitra , Špitálska 13 map_btn
Telefónne čislo:
(037) 6942111, (037) 6942203
Mobil:
(037) 6545985
Fax:
(037) 6550375, (037) 6550375

DIS+, Občianske združenie

Prevádzka:
911 01 Trenčín , Jilemnického 2 map_btn
Telefónne čislo:
(032) 6543808, (032) 6524143

Domov dôchodcov - domov penzión

Prevádzka:
085 01 Bardejov , Wolkerova 11 map_btn
Telefónne čislo:
(054) 4746456, (054) 4746586

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb

Prevádzka:
048 01 Rožňava , Batliarska 18 map_btn
Telefónne čislo:
(058) 7322946, (058) 7321435
Fax:
(058) 7343504, (058) 7343504

Domov sociálnych služieb Amália

Prevádzka:
048 01 Rožňava , Košická 29 map_btn
Telefónne čislo:
(058) 7885310

DOS - Dom opatrovatežskej služby

Prevádzka:
949 01 Nitra , Bernolákova 16 map_btn
Telefónne čislo:
(037) 6523183

DOS - Dom opatrovatežskej služby

Prevádzka:
949 01 Nitra , Hollého 9 map_btn
Telefónne čislo:
(037) 6523045

DOS - Dom opatrovatežskej služby

Prevádzka:
949 01 Nitra , Misionárska 3 map_btn
Telefónne čislo:
(037) 7722223

DOS - Dom opatrovatežskej služby

Prevádzka:
949 01 Nitra , Janka Kráža 2 map_btn
Telefónne čislo:
(037) 7721779

Ján Benčík - HAVARIA TRANS

Prevádzka:
974 05 Banská Bystrica , Partizánská cesta 106 map_btn
Telefónne čislo:
(048) 16154
Fax:
(048) 4143200, (048) 4143200

Nemocnica Košice-Šaca a.s.

Občianske združenie HOSPIC Matky Božej

Prevádzka:
921 01 Piešťany , Družobná 24 map_btn
Telefónne čislo:
(033) 7740920

Slovenský Červený Kríž

Prevádzka:
017 01 Považská Bystrica , M.R.Štefánika 146 map_btn

Úrad pre dohžad nad zdravotnou starostlivosťou

Prevádzka:
940 01 Nové Zámky , Komárňanská cesta 1 map_btn
Telefónne čislo:
(035) 6426425, (035) 6426080
Mobil:
(035) 6426081, (035) 6426082