hľadať


justice services. // EuropskeFirmy.sk

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prevádzka:
812 85 Bratislava 1 , Štúrova 2 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 59532505
Fax:
(02) 52926596, (02) 52926596

Hlavná vojenská prokuratúra

Prevádzka:
811 01 Bratislava 1 , Špitálska 22 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 52731244, (0960) 316224
Mobil:
(0930) 316430

Krajská prokuratúra

Prevádzka:
912 50 Trenčín , Piaristická 27 map_btn
Telefónne čislo:
(032) 6538051, (032) 6538011
Mobil:
(032) 6520442

Krajská prokuratúra

Prevádzka:
949 66 Nitra , Damborského 1 map_btn
Telefónne čislo:
(037) 6522730, (037) 6522725
Fax:
(037) 6522726, (037) 6522726

Krajská prokuratúra Bratislava

Prevádzka:
812 56 Bratislava 1 , Vajnorská 47 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 44250508
Fax:
(02) 44250624, (02) 44250624

Okresná prokuratúra

Prevádzka:
912 50 Trenčín , Bernolákova 2 map_btn
Telefónne čislo:
(032) 6526950, (032) 6529204
Mobil:
(032) 6400555

Okresná prokuratúra

Prevádzka:
929 01 Dunajská Streda , Nám.sv.Štefana 1 map_btn
Telefónne čislo:
(031) 5522494

Okresná prokuratúra Bratislava I

Prevádzka:
820 05 Bratislava 2 , Kvetná 13 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 55566418, (02) 55566419

Okresná prokuratúra Bratislava II

Prevádzka:
821 07 Bratislava 2 , Mierová 21/A map_btn
Telefónne čislo:
(02) 43336472, (02) 43338042

Okresná prokuratúra Bratislava III.

Prevádzka:
832 77 Bratislava 3 , Vajnorská 47 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 44450508, (02) 44450560

Okresná prokuratúra Bratislava IV

Prevádzka:
844 61 Bratislava 4 , Saratovská 1/A map_btn
Telefónne čislo:
(02) 64284193, (02) 64284208

Okresná prokuratúra Bratislava V

Prevádzka:
852 39 Bratislava 5 , Viedenská cesta 5-7 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 62412787, (02) 62412788

Okresná prokuratúra v Galante

Prevádzka:
924 29 Galanta , Obrancov mieru 2 map_btn
Telefónne čislo:
(031) 7802348, (031) 7803553
Mobil:
(031) 7803554
Fax:
(031) 7805267, (031) 7805267

Okresná prokuratúra v Leviciach

Prevádzka:
934 01 Levice , Šafárikova 7 map_btn
Telefónne čislo:
(036) 6312411

Okresná prokuratúra v Nitre

Prevádzka:
949 66 Nitra , Damborského 1 map_btn
Telefónne čislo:
(037) 6524041, (037) 6522730
Fax:
(037) 6522723, (037) 6522723

Register trestov Generálnej prokuratúry SR

Vojenská obvodná prokuratúra Bratislava

Prevádzka:
839 06 Bratislava 3 , Jelenia 2 map_btn
Telefónne čislo:
stála služba 0903/820614
Fax:
(02) 52498934, (02) 52498934