hľadať


road-repair works. // EuropskeFirmy.sk

1 2 3 »

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Prevádzka:
960 01 Zvolen , Jána Hollého 1736/8 map_btn
Telefónne čislo:
(045) 5244311, (045) 5330804
Fax:
(045) 5244322, (045) 5244322

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Prevádzka:
974 01 Banská Bystrica , Majerská cesta 94 map_btn
Telefónne čislo:
(048) 4142763, (048) 4142765
Fax:
(048) 4142764, (048) 4142764

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Prevádzka:
049 16 Jelšava , Teplická 256 map_btn
Telefónne čislo:
(058) 4482482, (058) 4882011
Mobil:
(058) 4882012

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Prevádzka:
979 01 Rimavská Sobota , Šibeničný vrch 716 map_btn
Telefónne čislo:
(047) 5631016
Fax:
(047) 5631382, (047) 5631382

EKOM PLUS, s.r.o.

Inžinierske stavby, a.s.

Juraj Kindernay UNIKOM

KAPOZ, s.r.o.

Milan Smädo - MIS-ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

Národná diažničná spoločnosť, a.s.

Prevádzka:
911 01 Trenčín , Na Vinohrady 1022 map_btn
Telefónne čislo:
(032) 6526402, (032) 6526341
Mobil:
(032) 6581885

Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Topožčany a.s.

Prevádzka:
955 87 Topožčany , Pod Kalváriou 200 map_btn
Telefónne čislo:
(038) 5326892, (038) 5325326

Regionálna správa ciest

Prevádzka:
969 01 Banská Štiavnica , J.K.Hella 11 map_btn
Telefónne čislo:
(045) 6912806

Regionálna správa ciest Lučenec príspevková organizácia

Prevádzka:
984 01 Lučenec , Vajanského 857 map_btn
Telefónne čislo:
(047) 4323326
Fax:
(047) 4321108, (047) 4321108

Regionálna správa ciest Vežký Krtíš príspevková organizácia

Prevádzka:
990 01 Vežký Krtíš , Škultétyho 108 map_btn

Regionálne cesty Bratislava a.s.

Prevádzka:
827 12 Bratislava , Čučoriedková 6 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 43424108, (02) 43424116

Slovenská správa ciest

1 2 3 »