hľadať


vápenec // EuropskeFirmy.sk

Calmit, spol. s r.o.

Prevádzka:
980 61 Tisovec , Tisovec map_btn
Telefónne čislo:
(047) 5494271, (047) 5194266
Fax:
(047) 5494266, (047) 5494266

Calmit, spol. s r.o.

Prevádzka:
055 40 Margecany , Margecany map_btn
Telefónne čislo:
(053) 4813312
Fax:
(053) 4894415, (053) 4894415

Calmit, spol. s r.o.

Prevádzka:
811 04 Bratislava , Gaštanová 15 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 54654298
Fax:
(02) 54777439, (02) 54777439

Calmit, spol. s r.o.

Prevádzka:
951 74 Žirany , Žirany map_btn
Telefónne čislo:
(037) 6927730
Fax:
(037) 6927729, (037) 6927729

CARMEUSE Slovakia s.r.o.

Prevádzka:
044 54 Košice , Vstupný areál U.S.Steel map_btn
Telefónne čislo:
(055) 7207515,7207511, (055) 6734715, 6733567
Mobil:
(055) 7207510 - vápenka Košice, (058) 7862231 - vápenka
Fax:
(055) 6738023, (055) 6738023

Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s.

Prevádzka:
013 11 Lietavská Lúčka , Žilinská cesta 49/25 map_btn
Telefónne čislo:
(041) 5688211, (041) 5688174
Fax:
(041) 5688532, (041) 5688532
E-mail:

CEMMAC a.s.

DOBÝVANIE, s.r.o.

Prevádzka:
013 25 Stráňavy , Lom Polom map_btn
Telefónne čislo:
(041) 5692325, (041) 5692133
Fax:
(041) 5692126, (041) 5692126

DOLVAP, s.r.o.

Prevádzka:
013 03 Varín , Priemyselná map_btn
Telefónne čislo:
(041) 5692231, (041) 5692235
Fax:
(041) 5692126, (041) 5692126

FRYSLA, s.r.o.

Prevádzka:
913 22 Trenčianske Mitice , č.56 map_btn
Telefónne čislo:
(032) 6595224
Fax:
(032) 5695224, (032) 5695224

JF KAMEŇ s.r.o.

KAM - BET, spol. s r.o.

Prevádzka:
049 12 Čoltovo , č. 1 map_btn
Telefónne čislo:
(058) 7927162, (058) 7882121
Mobil:
(058) 7882120

KAMEŇOLOMY, s.r.o.

Prevádzka:
916 21 Čachtice , Čachtice map_btn

KAPE s.r.o.

Lom Drienovec, s.r.o.

RAMOL STONE, s.r.o.

Prevádzka:
929 01 Dunajská Streda , Gaštanový rad 1 map_btn
Telefónne čislo:
(031) 5901212

ŽPSV Olcnava, spoločnosť s ručením obmedzeným