hľadať


inštalácia meracích zariadení // EuropskeFirmy.sk

ABB, s.r.o.

AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.

Betes,s.r.o.

Prevádzka:
841 07 Bratislava 4 , Vápencová 14 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 6477990, (02) 64536534
Mobil:
(02) 64536535

Calorim Sk, s.r.o.

GeoPort International, s.r.o.

Prevádzka:
821 05 Bratislava , Mierová 212 map_btn
Telefónne čislo:
(02) 43631279, (02) 4319 1145
Fax:
(02) 43631281, (02) 43631281

Ing. Rudolf Oravec - EMRON

Ing. Viktor Trvalík - IVT MaR

IPECON Žilina, s.r.o.

iSP - Ing. Peter Špilár

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. Bratislava

KOLESTAV

Prevádzka:
930 40 Čakany , Čakany 148 map_btn
Telefónne čislo:
(031) 5693661

LIMACON, spol. s r.o.

Peller Ladislav

Prevádzka:
931 01 Šamorín , Požiarnická 26 map_btn

RACIOTHERM, s.r.o.

RVT SiemControl, s.r.o.

Prevádzka:
010 01 Žilina , Priemyselná 3670/25 map_btn
Telefónne čislo:
(041) 7232483
Fax:
(041) 7233483, (041) 7233483
E-mail:

Sensus Metering Systems, a.s.

SV Tech s.r.o.

TADEAS, s.r.o.